Demolice objektu v Břeclavi

05.03.2014

Začátkem měsíce března jsme dokončili demolici objektu v Břeclavi č. p. 3212. Začátku samotné demolice těžkou technikou předcházelo vyklizení budovy od komunálního odpadu, odpojení inženýrských sítí a ruční demontování střešní krytiny a konstrukce krovu. Demolovaná budova měla rozměry 57 x 15m, přičemž výška budovy byla 17m. V průběhu demolice zděné části budovy jsme byli nuceni z bezpečnostních důvodů částečně omezit provoz příjezdové komunikace a části sousedícího parkoviště nádraží ČD. Památkou na bývalou budovu zůstala štítová zeď, která po ručním oddělení a statickém zajištění dál plní svou funkci přistavěné budovy ČD. Po bezproblémovém průběhu demolice, odvozu sutě a úklidu plochy jsme předali pozemek zpět investorovi MÚ Břeclav.

AKTUALITY

Heřmanův Městec - demolice objektů

Pro zadavatele Česká republika – Správa státních hmotných rezerv byly ve skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II odstraněny vymezené stavební objekty.

Demolice chladících věží v areálu teplárny v Plané nad Lužnicí

V měsíci prosinci probíhají dokončovací práce na demolici chladírenských věží areálu teplárny v Plané nad Lužnicí.

Demolice objektu v Břeclavi

Začátkem měsíce března jsme dokončili demolici objektu v Břeclavi č. p. 3212.

Demolice objektu v Břeclavi č.p. 3212

V měsíci lednu jsme zahájili demolici objektu v Břeclavi č.p. 3212.

Demolice hospodářského objektu Žďár nad Sázavou

Dne 16.ledna 2013 jsme převzali areál bývalého hospodářského objektu v ulici Novoměstská ve Žďáru nad Sázavou určeného k demolici.

Demolice Zlaté Hory – Třetí etapa

Na Zlatých Horách dokončujeme třetí etapu projektu“ Technická rekultivace“. Po odstranění všech nadzemních objektů, včetně základových konstrukcí, započala technická rekultivace. 

Zlaté Hory se otřásly

Zlatými Horami 15.4. dopoledne, přesně v deset hodin, otřásl výbuch. Po 18ti letech od ukončení těžby zlata jsme odstřelili místní těžební věž.

Demolice Zlaté Hory - druhá etapa

Na konci měsíce února začala naše společnost další etapu likvidace a rekultivace Starého závodu Zlaté Hory.
» Více