PROFIL DIVÍZIE

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít, ktorými sa zaoberá spoločnosť Aquasys, je odstránenie stavieb, ich mechanické alebo ručné rozoberanie, odstraňovanie pomocou trhacích prác a celková sanácia alebo vyčistenie pozemkov. Spoločnosť sa touto činnosťou zaoberá od počiatkov svojho pôsobenia a to buď na stavbách, na ktorých ako generálny dodávateľ nové stavby musia odstrániť staré objekty v rámci zákazky, alebo ako špecialista vykonáva odstraňovanie a zbúranie stavieb, objektov alebo celých areálov v rámci prípravy územia pre budúcu zámery. Po dobu pôsobenia v tejto oblasti sme sa vybavili špeciálnou technikou, ako búracie, strihacie alebo vydrcovací hydraulické nožnice, búracie kladivá rôznych veľkostí, rýpadlá s dlhým dosahom alebo drviča na úpravu sutiny v ďalej použiteľný recyklát a separáciu kovov. Pre kompletnú ponuku služieb v tejto oblasti je naša spoločnosť oprávnená nakladať s odpadmi, s nebezpečným odpadom a je oprávnená k prijatie odpadu k následnej likvidácii.

Vykonávame :AQUASYS - Demolice

  • Inžinierska činnosť
  • Ručné rozoberanie objektov pomocou malej mechanizácie
  • Mechanické rozoberanie objektov ťažkou mechanizáciou
  • Vypratanie objektov a sanácie pozemkov
  • Deštrukcie objektov pomocou trhacích prác
  • Recyklácia betónové aj tehlové sutiny vrátane separácie kovov
  • Separácia, triedenie a likvidácia odpadov
  • Celková rekultivácie alebo príprava územia pre následné činnosti

 

AKTUALITY

Zlaté Hory sa otriasli

Zlatými Horami 15.4. dopoludnia, presne v desať hodín, otriasol výbuch. Po 18tich rokoch od ukončenia ťažby zlata sme odstrelili miestnu ťažobnú vežu.

Demolice Zlaté Hory - druhá etapa

Na konci měsíce února začala naše společnost další etapu likvidace a rekultivace Starého závodu Zlaté Hory.
» Viac